ONTWERP

Het ontwerp van een project is bijzonder belangrijk, dit is de basis van een goede realisatie en uitvoering. Voor een professioneel ontwerp heeft Le Gardinier daarom een eigen landschapsarchitect.

In een vrijblijvend gesprek bij u op locatie, inventariseren wij uw wensen. Vervolgens zetten wij deze wensen om in een speciaal ontwerp voor uw tuin of buitenproject. Dit vindt plaats in een aantal stappen:

  • Wij meten het terrein op en inventariseren de huidige situatie
  • Aan de hand van uw wensen maken wij vervolgens een basisontwerp
  • Dit ontwerp komen wij u toelichten, waarna u nog aanpassingen/wijzigingen kunt doen
  • Na uw goedkeuring gaan wij over tot het maken van een definitieve tekening
  • In het definitieve ontwerp verwerken wij een beplantingsplan, verlichtingsplan, beregeningsplan en eventuele andere voorzieningen en benodigdheden
  • Uiteindelijk krijgt u een prijsopgave en gaan de werkzaamheden na akkoord van start

LAAT ONS JOUW PROJECT ONWERPEN